Bureau Beke

In het kort - huiselijk geweld op het netvlies gebrand

Ondanks de toenemende aandacht en belangstelling voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld is er nog maar weinig over deze groep kinderen bekend. Het is niet duidelijk hoeveel kinderen er jaarlijks getuige zijn van huiselijk geweld in Nederland. Het is ook de vraag in welke context het geweld zich afspeelt en wat de kenmerken van daders en slachtoffers zijn. Om een goede aanpak en passende zorg te kunnen bieden is het van belang om deze groep kinderen in beeld te brengen.

Het onderzoek 'Huiselijk geweld op het netvlies gebrand' voldoet aan deze behoefte. Aan de hand van landelijke politiecijfers is de groep kinderen die getuige is van huiselijk geweld in beeld gebracht. Het blijkt dat naar schatting jaarlijks minimaal 60.000 kinderen opgroeien in een gezin waar sprake is van huiselijk geweld. Hiervan zijn ongeveer 25.500 kinderen daadwerkelijk getuige van het geweld. Deze gewelddadige incidenten zijn in dit onderzoek nader geanalyseerd en achtergrondkenmerken en risicofactoren zijn in beeld gebracht. Tevens is door een aantal deskundigen uit het veld gevraagd om deze bevindingen in perspectief te plaatsen.

Ook biedt dit onderzoek zicht op de nadelige effecten voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld. Uit de literatuur blijkt dat kinderen zowel op korte als op lange termijn (ernstige) emotionele en gedragsproblemen kunnen ondervinden door het getuige zijn van huiselijk geweld. Het is overigens de vraag of er in deze context ook gesproken kan worden van een overdracht van geweld.

Ga naar de publicatiepagina

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl