Bureau Beke

Zware jonkies

Criminele jongeren in jeugdinrichtingen

Auteur(s)

Nicole Arts

Uitgave

Artikel in Secondant, Tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Special Criminaliteitscijfers, 19e jaargang, nummer 6, pagina 27-30, 2005

Downloaden

Het artikel downloaden

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl