Bureau Beke

Voorkomen en aanpakken

Een onderzoek naar jongerenoverlast in Soest

Auteurs

Jos Kuppens en Henk Ferwerda

Uitgave

Rekenkamercommissie gemeente Soest, 2013

Downloaden

Het rapport downloaden

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl