Bureau Beke

Vastgelopen, door de ogen van de cliënt

Doorlichting in-, door- en uitstroom crisisopvang binnen de keten huiselijk geweld vanuit cliëntperspectief

Auteurs

Jos Kuppens, Manon Hardeman en Henk Ferwerda

Uitgave

Bureau Beke, 2018

Download

Het boek downloaden

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl