Bureau Beke

Op trefwoord: "heling"

 • De publiek-private aanpak van mobiel banditisme

  Een verkenning van de mogelijkheden voor 2017-2018

 • Stappenplan Digitaal Opkopers Register (DOR)

  De voor opkopers verplichte registratie van ingekochte goederen vond tot voor kort uitsluitend op papier plaats. In 2011 heeft de politie een digitale variant ontwikkeld die het Digitaal Opkopers Register (DOR) wordt genoemd. Het DOR biedt de mogelijkheid om automatisch, aan de hand van een serienummer, te controleren of een goed als gestolen geregistreerd staat in StopHeling. Wanneer dit het geval is, is er sprake van een match en ontvangt de politie hiervan automatisch een melding.
  Voor het CCV ontwikkelden wij een stappenplan waarin aan bod komt op welke wijze het DOR kan worden geïntroduceerd binnen de gemeente, bij de politie en bij de opkopers van tweedehands goederen. Dit stappenplan is gebaseerd op de ervaringen van gemeenten die het DOR reeds geïntroduceerd hebben en de ervaringen van ondernemers in deze gemeenten.

 • Heling is een onderschat delict

 • Focus op heling

  Een onderzoek naar het functioneren van de helingmarkt, het beleid tegen en de gevolgen van heling

 • De aanpak van heling

  Stappenplan introductie van het Digitaal Opkopers Register (DOR)

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl