Bureau Beke

Tijd om te herijken

Naar een mogelijke aanpassing van de Wet tijdelijk huisverbod en het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld

Auteur(s)

Jos Kuppens, Manon Hardeman en Henk Ferwerda

Uitgave

Bureau Beke, 2015

Downloaden

Het rapport downloaden

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl