Bureau Beke

Stijging meldingen verwarde personen in de regio Rotterdam

Een onderzoek naar onderbouwde verklaringen en wenselijke oplossingen

Auteurs

Jos Kuppens, Anton van Wijk, Tom van Ham en Donald Jager

Uitgave

Bekereeks, 2016
ISBN 978 94 92255 09 9

Downloaden

Het boek downloaden

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl