Bureau Beke

Signalen voor toekomstig crimineel gedrag

Een onderzoek naar de signaalwaarde van kinderdelinquentie en probleemgedrag op basis van casestudies van ernstig criminele jongeren

Auteur(s)

Henk Ferwerda, Jolanda Jakobs en Balthazar Beke

Uitgave

Stafbureau informatie, Voorlichting en Publiciteit. Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering, Ministerie van Justitie, 1996

Downloaden

Het rapport downloaden

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl