Bureau Beke

Seriebrandstichters

Een verkennend onderzoek naar daderkenmerken en delictpatronen

Auteur(s)

Yvette Schoenmakers, Anton van Wijk en Tom van Ham

Uitgave

Reed Business, 2012

Over deze publicatie

Vlot Bekeken

Bestellen

Het boek bestellen

Downloaden

Het boek downloaden

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl