Bureau Beke

Seksueel misbruik in de jeugdzorg

Onderzoek op basis van politieregistraties in opdracht van de commissie-Samson

Auteur(s)

Anton van Wijk en Henk Ferwerda

Uitgave

Twee onderzoeken opgenomen in: Rapport Commissie Samson (2012) – Omringd door zorg, toch niet veilig. Seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen, 1945 tot heden. Deel 3 – Deelonderzoeken en bijlagen, p. 1931-1987, Boom, Amsterdam.

Downloaden

Het onderzoek downloaden

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl