Bureau Beke

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

Een beschrijvend onderzoek naar aard en aanpak en aanbevelingen ter verbetering

Auteurs

Dr. mr. A.Ph. van Wijk, prof. mr. M. Olfers, drs. M.M.T. Har-
deman en mr. drs. C.E. Oosterlaken

Uitgave

TvS&R, december 2017, nr. 4, pag. 62-72

Downloaden

Lees het artikel

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl