Bureau Beke

Rechtgetrokken?

Procesevaluatie van de aanpak van een problematische jeugdgroep in Utrecht in het kader van het project ‘Scheve Beelden'

Auteur(s)

Anton van Wijk, Yvette Schoenmakers en Tom van Ham

Uitgave

Bureau Beke 2012

Downloaden

Het rapport downloaden

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl