Bureau Beke

Problematische jeugdgroepen: typen, kenmerken en achtergronden

Auteur(s)

Balthazar Beke en Anton van Wijk

Uitgave

Artikel in: Delikt en Delinkwent, 31, september 2001, pagina 654-674

Downloaden

Het artikel downloaden

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl