Bureau Beke

Papier en werkelijkheid

Een hypothesevormend onderzoek naar de invloed van registratie-effecten op de omvang van de geregistreerde jeugdcriminaliteit

Auteurs

Tom van Ham, Eric Bervoets en Henk Ferwerda

Uitgave

Bekereeks, 2015
ISBN 978 94 92255 04 4

Downloaden

Het boek downloaden
Samenvatting
Summary

Prijs gebonden versie

€ 15,00

Bestellen

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl