Bureau Beke

Ouderenmishandeling

Meldingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Auteurs

Henk Ferwerda, Manon Hardeman en Vanessa Codrington

Uitgave

Hoofdstuk in het boek: Inger Plaisier en Mirjam de Klerk (red.) - Ouderenmishandeling in Nederland. Inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling. Sociaal en Cultureel Planbureau,
Den Haag.
ISBN 978 90 377-0748-9

Downloaden

Het boek downloaden

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl