Bureau Beke

Ontwikkeling van het landelijke instrumentarium jeugdstrafrechtketen (LIJ)

Auteurs

Claudia van der Put, Han Spanjaard, Lieke van Domburgh, Theo Doreleijers, Henny Lodewijks, Henk Ferwerda, Ruth Bolt en Geert Jan Stams

Uitgave

Artikel in Kind en Adolescent Praktijk, vakblad voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie, jaargang 10, nummer 2, juni, pagina 76-83, 2011

Downloaden

Het artikel downloaden

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl