Bureau Beke

Omwille van de eer

Een onderzoek naar aard en omvang van eergerelateerd geweld in Amsterdam

Auteur(s)

Jos Kuppens, Agnes Cornelissens, Nick Koeman, Henk Ferwerda en Edward van der Torre

Uitgave

Bekerapport, 2007
In samenwerking met COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement
ISBN: 978-90-75116-34-2

Over deze publicatie

In het kort 

Downloaden

Het rapport downloaden

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl