Bureau Beke

Kijk op jeugdcriminaliteit

Handvatten voor het opstellen van een periodieke trendrapportage jeugd- en jongerencriminaliteit en een overzicht van veelbelovende aanpakken

Auteurs

Henk Ferwerda, Tom van Ham, Donald Jager

Uitgave

Bureau Beke, 2016
ISBN 978 94 92255 07 5

Downloaden

Het boek downloaden
Samenvatting
Summary

Prijs gebonden versie

€ 15,00

Bestellen

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl