Bureau Beke

Huiselijk geweld op het netvlies gebrand

Een onderzoek naar kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld

Auteur(s)

Annemiek Nieuwenhuis

Uitgave

Doctoraalscriptie, 2008

Over deze publicatie

Artikel
In het kort

Downloaden

Het rapport downloaden

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl