Bureau Beke

Grensoverschrijdend slachtofferschap

Een inventarisatie van aard, omvang en aandachtspunten in verband met de effectuering van slachtofferrechten

Auteurs

Anton van Wijk, Tom van Ham en Manon Hardeman

Uitgave

Bekereeks, 2015
ISBN 978 94 92255 03 7

Downloaden

Het boek downloaden
Samenvatting
Summary

Prijs gebonden versie

€ 15,00

Bestellen

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl