Bureau Beke

Geweldsregistratie door ziekenhuizen

Procesevaluatie van de pilot ‘Preventieve aanpak geweld’

Auteurs

Anton van Wijk, Manon Hardeman en Bo Bremmers

Uitgave

In opdracht van WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie
Bureau Beke, Arnhem

Downloaden

Het rapport downloaden
Samenvatting
Summary

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl