Bureau Beke

Geweld en geweldplegers

Naar een landelijke definitie

Auteurs

Tom van Ham en Henk Ferwerda

Uitgave

Onderzoeksnotitie, Bureau Beke, 2012

Downloaden

De notitie downloaden

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl