Bureau Beke

Gebiedsscan leefbaarheid en veiligheid verblijfsrecreatie

Een veiligheidsanalyse op en rond vakantieparken op de Noord-Veluwe als opmaat voor een gemeenschappelijke aanpak

Auteur(s)

Bo Bremmers en Henk Ferwerda

Uitgave

Bureau Beke, 2014

Downloaden

Het rapport downloaden
de samenvatting downloaden

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl