Bureau Beke

Focus op heling

Een onderzoek naar het functioneren van de helingmarkt, het beleid tegen en de gevolgen van heling

Auteurs

Henk Ferwerda, Tom van Ham, Lieselot Scholten en Donald Jager

Uitgave

Bureau Beke, 2016
ISBN 978 94 92255 14 3

Downloaden

Het boek downloaden
Samenvatting
Summary

Prijs gebonden versie

€ 15,00

Bestellen

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl