Bureau Beke

Eergerelateerd geweld onder de loep

Amsterdamse methodiek maakt aard en omvang inzichtelijk

Auteur(s)

Agnes Cornelissens en Jos Kuppens

Uitgave

Artikel In SEC, 22e jaargang nr. 2, april 2008, pagina 30-33

Downloaden

Het artikel downloaden

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl