Bureau Beke

Een gemakkelijke prooi

Een onderzoek naar slachtofferschap van 65-plussers

Auteurs

Melvin van Veen, Jos Kuppens, Pernill van der Rijt, Tom van Dijk en Henk Ferwerda

Uitgave

Intomart GfK/Bureau Beke, 2011

Downloaden

Het rapport downloaden

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl