Bureau Beke

Duiding van problematisch jeugdgroepgedrag

Een theoretische verkenning en een praktische handreiking voor het veld

Auteurs

Tom van Ham en Henk Ferwerda

Uitgave

Bekereeks, 2017
ISBN 978 94 92255 20 4

Downloaden

Het boek downloaden
Samenvatting
Summary

Klik hier voor de praktische handreiking

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl