Bureau Beke

De Haagse veelplegersaanpak doorgelicht

Een evaluatie van 'De Haagse ketenaanpak van volwassen veelplegers'

Auteur(s)

Nicole Arts en Henk Ferwerda

Uitgave

Bekerapport, 2007

Over deze publicatie

In het kort

Downloaden

Het rapport downloaden

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl