Bureau Beke

De publiek-private aanpak van mobiel banditisme

Een verkenning van de mogelijkheden voor 2017-2018

Auteurs

Tom van Ham en Henk Ferwerda

Uitgave

Onderzoeksnotitie, juli 2017

Downloaden

De onderzoeksnotitie downloaden

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl