Bureau Beke

De onzichtbare invloed van bovenlokale criminele netwerken op de wijk

Artikel in het Tijdschrift voor de Politie

Auteurs

Henk Ferwerda, Balthazar Beke en Eric Bervoets

Uitgave

Artikel in Tijdschrift voor de Politie, 79e jaargang nr. 9/10, 2017, pagina 6-11

Downloaden

Het artikel downloaden

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl