Bureau Beke

Checklist invoering controle op wapenbezit binnen scholen

Auteurs

Tom van Ham en Henk Ferwerda

Uitgave

Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2015

Downloaden

De checklist downloaden

Bestellen

Wilt u de checklist gratis bestellen, stuur dan een e-mail met uw adresgegevens.

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl