Bureau Beke

Buitenlandse aanpak van probleemjeugd

Een blik over de schutting

Auteur(s)

Ilse van Leiden en Henk Ferwerda

Uitgave

Artikel In SEC, Tijdschrift over samenleving en criminaliteitspreventie, 17e jaargang nr. 3, juni 2004, pagina 8-10

Downloaden

Het artikel downloaden

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl