Bureau Beke

Belevingsonderzoek maatschappelijke opvang Spoorwegstraat Arnhem

Notitie, mei 2017

Auteurs

Jos Kuppens en Henk Ferwerda

Uitgave

Bureau Beke, 2017

Downloaden

Het rapport downloaden

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl