Bureau Beke

Beelden van de samenleving over de bejegening van burgers door de politie in relatie tot discriminatie

Een onderzoek naar ervaringen en meningen

Auteurs

Jos Kuppens, Anouk Lenders, Lieselot Scholten, Manon Hardeman en Henk Ferwerda

Uitgave

Bureau Beke, 2017

Downloaden

De rapportage
Infosheet
Persbericht Gemeente Rotterdam
Raadsbrief

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl