Bureau Beke

Werk aan de winkel?

Een impactanalyse van het delict ‘heling van digitale gegevens’

Eind 2016 is de Wet Computercriminaliteit III in de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet beoogt de opsporing en vervolging van computercriminaliteit te versterken en voorziet de Nationale Politie en Justitie van verschillende nieuwe opsporingsmethoden. Bureau Beke is gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de impact die de Wet Computercriminaliteit III heeft voor de werkprocessen van de Nationale Politie. De focus ligt daarbij op de strafbaarstelling van heling van digitale gegevens.

Opdrachtgever

Het landelijke programma CCIII van de Nationale Politie

Projectteam

Henk Ferwerda, Tom van Ham, Juno van Esseveldt

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl