Bureau Beke

Voedingsbodems radicalisering in Zwolle

Onderzoek naar voedingsbodems voor islamitische radicalisering en rechtsradicalisme

Voor de gemeente Zwolle gaan Verwey Jonker Instituut en Bureau Beke na welke voedingsbodems er zijn voor islamitische radicalisering en rechtsradicalisme. Inzicht in dergelijke voedingsbodems kan de gemeente helpen om het preventieve beleid nader vorm en inhoud te geven.

Opdrachtgever

Gemeente Zwolle

Projecttteam

Anton van Wijk, Henk Ferwerda Tom van Ham (bureau Beke), Jolijn Broekhuizen en Rozetta Meier en Maaike van Kapel (Verwey Jonker Instituut)

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl