Bureau Beke

Realiteit of registratie-effect?

De invloed van registratie-effecten op de daling van geregistreerde jeugdcriminaliteit

Sinds 2008 laat de geregistreerde jeugdcriminaliteit een sterke daling zien. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie voeren we in samenwerking met Bureau Bervoets onderzoek uit naar vier registratie-effecten die mogelijk van invloed zijn op deze daling c.q. de omvang van de geregistreerde jeugdcriminaliteit. Het betreft achtereenvolgens 1) de rol van gemeentelijke BOA’s, 2) prioritering in de opsporing, 3) de invloed van automatisering en 4) (neven)effecten van veranderingen in het werkproces.

Opdrachtgever

Ministerie van Veiligheid en Justitie, WODC

Projectteam

Henk Ferwerda, Tom van Ham, Eric Bervoets en Lieselot Scholten

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl