Bureau Beke

Na het beslag

Een onderzoek naar door RVO in beslag genomen goederen onderdeel Natuur en de afhandeling daarvan

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is op basis van het besluit In Beslag genomen Goederen aangewezen voor de bewaring en afwikkeling van verschillende in beslag genomen zaken. Hieronder vallen levende en dode dieren, delen en producten van dieren, levende en dode planten en goederen die vallen onder de Wet natuurbescherming. Dit onderzoek richt zich op de doeltreffendheid en doelmatigheid waarmee goederen in beslag genomen worden.

Opdrachtgever

Ministerie van EZ

Projectteam

Anton van Wijk, Tom van Ham, Ilse van Leiden, Manon Hardeman, Juno van Esseveldt en Anouk Lenders

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl