Bureau Beke

Mobiel Banditisme

Bouwstenen voor een publiek-private aanpak

De aanpak van mobiel banditisme is een van de prioritaire thema’s van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC). Het NPC is een samenwerkingsverband van overheid en bedrijfsleven dat zich richt op de aanpak van criminaliteit waarvan het bedrijfsleven het slachtoffer wordt. Voor de periode 2017 en 2018 wordt een projectplan opgesteld waarmee de overheid en het bedrijfsleven tot concrete resultaten in de aanpak van mobiel banditisme kunnen komen. In opdracht van het NPC en Detailhandel Nederland onderzoeken we welke focus kan worden aangebracht in de aanpak van mobiel banditisme, welke concrete acties op basis daarvan kunnen worden ondernomen en in welk stadium van het criminele bedrijfsproces het snelst resultaat kan worden geboekt.

Opdrachtgevers

Nationaal Platform Criminaliteitspreventie en Detailhandel Nederland

Projectteam

Tom van Ham, Henk Ferwerda en Anouk Lenders

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl