Bureau Beke

Marktonderzoek Forensisch onderzoek

Marktverkenning ten behoeve van het Nederlands Forensisch Instituut

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) wenst in het kader van haar doelstellingen “NFI op weg naar 2018” de rol van preferred supplier te blijven bekleden. Daartoe worden de mogelijkheden verkend extra capaciteit in te kunnen zetten of samen te werken met andere partijen bij het uitvoeren van haar kerntaak. Het NFI exploreert de mogelijkheden om zichzelf als een “One Stop Shop” in te richten; het NFI verzamelt forensisch onderzoeksbehoeften en vervolgens bepaalt zij of extra capaciteit of samenwerking nodig is. De marktverkenning die wordt uitgevoerd, is gericht op het in kaart brengen van de in de forensische markt aanwezige (particuliere) marktpartijen, andere overheidslaboratoria en kennisinstituten in binnen- en buitenland.

Opdrachtgevers

Ministerie van Veiligheid & Justitie en Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Projectteam

Irene Gijzen en Claire Leussink (AEVIS/Benefit) en Anton van Wijk (Bureau Beke)

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl