Bureau Beke

Lezingen

Overzicht van presentaties en lezingen op congressen, symposia en bij onderwijsinstellingen door medewerkers van ons bureau.

9 maart | Pilot Criminele famillies
Bijeenkomst Actiecentrum Veiligheid en Zorg, Amsterdam
Meer informatie

5 april | Conferentie Kennis voor de Politie van morgen. 
Politie in contact met vluchtelingen 
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Den Haag
Meer informatie

9 april | Leerhuis Mensenhandel en Mensensmokkel
Mensensmokkel op de radar
Veiligheidsalliantie Regio Rotterdam

11 april | Community of Practice: Aanpak Vakantieparken
Wat gebeurt er achter de slagboom? Over de informatiepositie op vakantieparken
Meer informatie

22 juni | Congres Nederlandse Vereniging voor Criminologie
Rondetafelgesprek 'De werkelijke ontwikkeling van de criminaliteit'
Meer informatie

17 oktober | Collegereeks jeugdcriminaliteit
Gastcollege jeugdgroepen en geweld
Universiteit Utrecht

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl