Bureau Beke

Kwaliteitsonderzoek recreatiepark de Horn

Op zoek naar bouwstenen voor vitale recreatie

Recreatiepark De Horn te Dirkshorn – onderdeel van de gemeente Schagen – is een park dat al jaren in negatieve zin aandacht vraagt van de gemeente. Op Park De Horn is de afgelopen jaren regelmatig sprake geweest van ruzie, intimidatie en het niet volgen van regels. Het is echter de vraag wat er nu precies speelt op het park. Daarom voeren wij de komende maanden een kwaliteitsonderzoek uit op en in de omgeving van het recreatiepark. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de wijze waarop de huisjeseigenaren, de beheerder en het dorp het recreatiepark waarderen en beleven en welke kansen er zijn voor kwaliteitsverbetering.
Tijdens het onderzoek worden diverse onderzoeksactiviteiten uitgevoerd die we kort benoemen. We starten met een locatie-analyse op het park (gesprekken en observatie) om vervolgens alle 340 eigenaren (in het Nederlands en het Duits) te benaderen om een online vragenlijst in te vullen. We houden daarnaast diverse interviews met onder andere de beheerder van het park en andere relevante sleutelpersonen in het dorp. Ook zullen we in de directe omgeving van het park straatinterviews met bewoners afnemen. Tot slot zullen we een heranalyse uitvoeren op bestaande bronnen en registraties.

Opdrachtgever

Gemeente Schagen

Projectteam

Henk Ferwerda, Juno van Esseveldt en Tom van Ham

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl