Bureau Beke

In- en doorstroom van nieuwkomers in beeld

Borging van lokale kennis rondom asielvoorzieningen binnen de politie en de lokale keten

In opdracht van Politie&Wetenschap voeren wij een onderzoek uit naar het beheersen van de openbare orde en veiligheid rondom verschillende soorten asielopvang en de huisvesting van statushouders in wijken. Kern van het onderzoek is om te kijken hoe opgedane lokale kennis rondom asielvoorzieningen binnen de politie en de lokale keten wordt geborgd. Een van de uiteindelijke doelen van het onderzoek is te komen tot een optimaal systeem van kennisuitwisseling en ‚Äźverspreiding binnen de keten van samenwerkende instanties als het gaat om achtergronden en gedrag van nieuwkomers.

Opdrachtgevers

Programma Politie en Wetenschap

Projectteam

Jos Kuppens, Henk Ferwerda en Lieselot Scholten

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl