Bureau Beke

Veiligheid en leefbaarheid op vakantieparken

Naar een integrale aanpak

Het versterken van de verblijfsrecreatie in de Noord-Veluwe is voor de komende jaren een belangrijk onderwerp voor de acht betrokken gemeenten, de provincie Gelderland en diverse andere aan de verblijfsrecreatie verbonden partijen. De redenen – nut en noodzaak – voor dit brede gezamenlijke initiatief hebben te maken met het feit dat de kwaliteit van de verblijfsrecreatie, en dan vooral van de parken en campings, de laatste jaren onder druk staat.
In opdracht van het Programma 'Vitale Vakantieparken' Noord-Veluwe voerden wij een gebiedsscan uit naar de leefbaarheid en veiligheid op en rond ruim 300 vakantieparken. Het blijkt dat ruim 75% van de vakantieparken de zaken prima op orde heeft. Bij 18% zijn er wel eens lichte incidenten. Bij 7% van de onderzochte parken is er sprake van serieuze leefbaarheids- en veiligheidsproblemen. De onderzoeksresultaten uit de gebiedsscan veiligheid en leefbaarheid verblijfsrecreatie dient als onderlegger voor de gerichte en integrale aanpak van de in kaart gebrachte problematiek. 
Een regionaal expertiseteam zal de gemeenten daarbij gaan ondersteunen. Hierin werken onder andere gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en de belastingdienst samen om de problematiek integraal aan te pakken en maatregelen te nemen die de kwaliteit van de ‘mindere parken’ vergroten. Naast zaken als handhaving en controles gaat het nadrukkelijk ook om revitalisering en vernieuwing van parken. Wij zullen het expertiseteam ondersteunen in de vorm van advies en aanvullend verdiepend onderzoek.

Opdrachtgever

Programma ‘Vitale Vakantieparken’ Noord-Veluwe

Projectteam

Henk Ferwerda

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl