Bureau Beke

Evaluatie van de Eenduidige Landelijke Afspraken


Werknemers met een publieke taak worden regelmatig geconfronteerd met agressie of geweld. De wijze waarop agressie en geweld moeten worden afgehandeld, is sinds 2002 onder andere vastgelegd in afspraken tussen politie en Openbaar Ministerie (OM). Dit zijn de zogenaamde Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA). De doelstelling van de ELA is een eenduidige, effectieve en snelle afhandeling van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. De gedachte is om hierdoor de pakkans van daders te vergroten en daders, zo mogelijk, strafrechtelijk en financieel verantwoordelijk te stellen.

Bureau Beke uit Arnhem gaat in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek uitvoeren naar de ELA, na drie eerdere evaluaties. Een aanvullende reden voor deze evaluatie is dat door de politie en het OM diverse veranderingen zijn doorgevoerd, waardoor het nu ook relevant is om te bekijken of de ELA nog actueel zijn. Het doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de uitvoering van de ELA door politie en OM. De hoofdvraag luidt: ‘hoe worden de Eenduidige Landelijke Afspraken toegepast en nageleefd door politie en OM?’ De hoofdvraag valt uiteen in de volgende drie aandachtsgebieden:

  • Uitvoering van de ELA door politie en OM;
  • Context waarbinnen de ELA tot stand zijn gekomen;
  • Ervaringen van betrokken partijen (politie, OM, werkgevers en werknemers) met de ELA.

Opdrachtgever

WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid

Projectteam

Henk Ferwerda, Jos Kuppens en Sylvia Dickie

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl