Bureau Beke

Effecten van (een verlenging) van jeugddetentie

Een literatuurstudie

In opdracht van de minister van Rechtsbescherming voeren we een literatuuronderzoek uit naar de effecten van jeugddetentie. Het onderzoek moet de effecten van jeugddetentie op jeugdigen en adolescenten in beeld brengen en inzichtelijk maken welke effecten kunnen worden verwacht bij een verlenging van de detentieduur.

Opdrachtgever

Ministerie van Justitie een Veiligheid

Projectteam

Tom van Ham, Sylvia Dickie en Henk Ferwerda

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl