Bureau Beke

Een bittere pil

Illegale medicijnenhandel als vorm van ondermijnende criminaliteit ontrafelen

Parallel aan de reguliere handel in geneesmiddelen is illegale handel in geneesmiddelen ontstaan, simpelweg omdat daar geld mee te verdienen is. Niet alleen de legale sector en de economie maar ook de volksgezondheid wordt door illegale medicijnenhandel ondermijnd. De illegale medicijnenhandel is een groeiende industrie die inmiddels bijna zo groot is als de drugsindustrie maar als vorm van ondermijningscriminaliteit tot nu toe minder diepgaand is onderzocht.
De aanpak is voornamelijk van reactieve aard, gericht op het onderscheppen van illegale handel en is minder gericht op het ontmantelen van de criminele organisaties achter de vervalste geneesmiddelen. Dat terwijl er sprake is van steeds professioneler opererende criminele netwerken die hun werkzaamheden vanuit de drugshandel meer verschuiven naar de lucratieve medicijnenmarkt. De aanpak bij de bron is vooralsnog lastig voor de opsporingsdiensten omdat er weinig inzicht in het fenomeen is. Het blootleggen van de vitale schakels tussen de onder- en bovenwereld kan bijdragen aan een efficiƫnte en effectieve aanpak van een nog relatief verborgen probleem. Hiertoe voeren wij een internationale literatuurstudie uit, voeren we interviews met internationale deskundigen, verrichten we casestudies en passen we een nieuwe Beke-methodiek van Organised Crime Labs toe.

Opdrachtgever

Programma Politie & Wetenschap

Projectteam

Ilse van Leiden, Henk Ferwerda, Tom van Ham, Lieselot Scholten & Anouk Lenders

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl