Bureau Beke

Doen we het goed?

Een onderzoek naar de impact van de aanpak van ondermijnende criminaliteit

De inspanningen van de politie en haar partners om de ondermijnende criminaliteit aan te pakken, richten zich primair op het veiliger maken van de samenleving. Het verkrijgen van inzicht in de mate van impact op de criminele netwerken en hun deelnemers is voor officiƫle instanties moeilijk. Openliggende vragen zijn bijvoorbeeld: hoe worden ontnemingmaatregelen, sluiting van panden, naheffing door de fiscus of gevangenisstraf ervaren? Of: in hoeverre gaat het (deels) opgerolde CSV verder in een andere gedaante en met andere deelnemers? In die kennislacune poogt dit onderzoek een bijdrage te leveren, door te kijken wat men in de criminele sector zelf ziet en ervaart van de getroffen interventies. De informatie van criminele subjecten zal moeten worden beoordeeld in het licht van wat andere informatiebronnen opleveren (triangulatie), omdat dat samen het beste zicht geeft op de impact van het handelen van de overheid. De probleemstelling is kortom in hoeverre de overheid effectief is in haar aanpak van specifieke vormen van ondermijnende criminaliteit.

Opdrachtgever

Taskforce Brabant Zeeland

Projectteam

Anton van Wijk, Ilse van Leiden en Tom van Ham

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl