Bureau Beke

De vruchten plukken

Het veredelen en borgen van kennis van recherchekundigen

Het laten instromen van hoger opgeleid personeel is een van de initiatieven van de Nationale Politie om de opsporing een kwaliteitsimpuls te geven. In dit kader is de opleiding tot recherchekundige ontwikkeld. Inmiddels zijn er honderden recherchekundigen opgeleid en geplaatst binnen de eenheden. Recherchekundigen moeten de schakel vormen tussen wetenschap en politiepraktijk. Die rol vervullen zij in feite direct al met de scripties die zij aan het einde van hun opleiding schrijven. Daarin duiken zij vaak in de niches van het politiewerk wat in potentie waardevolle kennis voor de opsporing oplevert. Althans, als die kennis ook als zodanig wordt benut. De opgedane kennis lijkt vooralsnog in beperkte mate te worden geborgd en toegepast in de opsporingspraktijk. Met andere woorden: er wordt nog onvoldoende geoogst.
Samen met de Politieacademie wordt een aanzet gemaakt tot het veredelen van de kennis die door recherchekundigen in scripties is verzameld. Hiermee wordt het rendement van de investering in recherchekundigen vergroot en deze kennis, waar de politie in heeft geïnvesteerd, kan bijdragen aan een betere opsporing. De onderzoeksmethodiek valt uiteen in een inhoudelijke analyse van een selectie van de scripties binnen een aantal thema’s en een meer procesmatige analyse gericht op het benutten van de vergaarde kennis in de opsporingspraktijk.

Opdrachtgever

Nationale Politie

Projectteam

Ilse van Leiden, Henk Ferwerda & Manon Hardeman (Bureau Beke)
Nicolien Kop & Hanneke ter Veen (Politieacademie)

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl