Bureau Beke

De meerwaarde van de Supporter Liaison Officer

Casestudies over het werk van de SLO binnen het domein van toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal

De afgelopen jaren is binnen het betaald voetbal ingezet op het toewerken naar toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal. In dit kader wordt onder andere ook gewezen op het belang van de Supporter Liaison Officer (SLO). De oorsprong van deze functie ligt in 2012, toen in overleg met de KNVB is besloten om deze functie beter te positioneren rondom de wedstrijdorganisatie. De volgende stap die moet worden gezet, is het verder professionaliseren van de functie van SLO en het vergroten van de inhoudelijke bekendheid binnen de context van toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal.
In opdracht van de KNVB voert Bureau Beke onderzoek uit naar de functie van de SLO. Het onderzoek moet zicht bieden op de taken en werkzaamheden van de SLO en de wijze waarop de SLO zelf en ketenpartners (‘stakeholders’) tegen de preventieve en maatschappelijke meerwaarde van de SLO aankijken.

Opdrachtgever

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)

Projectteam

Henk Ferwerda, Tom van Ham en Joey Wolsink

Turfstraat 1 6811 HL Arnhem T 026 4438619 info@beke.nl